Vellykket jubileumskonferanse!

Lagt ut 27. september 2019

Universell Utforming AS fyller 10 år i år og dette markerte vi 23. september med konferansen «Universell utforming av det offentlige rom», som viste bredden i arbeidet vi utfører. Deltakerne var godt fornøyd med det faglige innholdet og vi har fått mange positive tilbakemeldinger.


Det var interessante innlegg fra eksterne innledere og, ikke minst, markering av de som har bidratt til bedriftens arbeid gjennom disse årene.

Før lunsj holdt de tre hovedinnlederne Erling Dokk Holm, Tor Inge Hjemdal og Geir Lippestad presentasjoner som dekket områdene sosial bærekraft og universell utforming, skreddersøm for alle og lønnsomhet, verdigrunnlag og lovkrav.

Deretter var det innlegg med eksempler på inkluderende løsninger og hva som oppleves som hinder for deltakelse, om erfaringer fra kartlegging og oppgradering av bygg, oppgradering av vernede bygg, veifinning og forbedring av lydmiljøet.

Til slutt var det innlegg fra faglig leder Trine Presterud og direktør Jacob Christensen-Røed som oppsummerte Universell Utforming gjennom 10 år og veien videre.

Full sal på Universell Utforming ASs jubileumskonferanse!

Tor Inge Hjemdal

Geir Lippestad