Vi deltar i utviklingen av reviderte nasjonale og europeiske standarder


De norske standardene for universell utforming av byggverk, NS 11001 Universell utforming av byggverk, del 1 Arbeids – og publikumsbygninger og del 2 Boliger, skal revideres. Universell Utforming AS er med i komitéarbeidet som startet høsten 2014. Faglig leder, Trine Presterud, deltar i den norske komiteen med benevnelsen SN/K 24. Arbeidet med revideringen vil bli avsluttet i 2017.

Det pågår også arbeid med de europeiske standardene. Her er målsettingen å få på plass nye standarder innen 2019 og daglig leder Thor Arne Jørgensen deltar i dette arbeidet på vegne av Standard Norge. Den europeiske komiteen har benevnelsen CEN/CLC/TC 11.

NS 11001

Link til fagområdet universell utforming i Standard Norge. http://www.standard.no/fagomrader/arbeidsmiljo-og-hms/universell-utforming/

Link til fagområdet i European Standardization Organizations: https://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/Accessibility/Pages/default.aspx