Vi inviterer til tre praktiske seminarer om universell utforming i Bodø, 30.-31. mai


Universell Utforming AS inviterer i samarbeid med Husbanken til tre seminarer om universell utforming i Bodø, 30.–31. mai 2017.

 

Seminar 1

Tirsdag 30. mai kl. 11:45–17:00

Praktisk seminar til inspirasjon og læring med befaring og foredrag med Stormen bibliotek og konserthus som case

 

Seminar 2 og 3

Onsdag 31. mai kl. 09:00–13:15/15:00

To parallelle seminarer med temaene universell utforming ved drift, vedlikehold og rehabilitering, og universell utforming i plan- og byggesaksarbeid

 

Pris for seminar inkl. lunsj ordinær pris/pris for KS-nettverket/studentpris:

Seminar 1 – 30. mai – kr 700/300/200 + mva

Seminar 2/3 – 31. mai – kr 800/500/400 + mva

Seminar 1 + 2/3 – 30.–31. mai – kr 1200/800/600 + mva

 

Påmelding: Nederst på siden

Påmeldingsfrist: 19.05.2017

Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.

Med forbehold om endringer i programmet.

 

________________________________________________________________________________________

 

SEMINAR 1

Praktisk seminar til inspirasjon og læring med befaring og foredrag

– Stormen bibliotek og konserthus som case

 

 Foto: Bodø kommune

 

Dato:                   Tirsdag 30. mai 2017

Sted:                    Litteratursalen i Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Målgruppe:        Arkitekter, kommunale planleggere og byggesaksbehandlere, byggherrer,
entreprenører, leverandører, representanter fra brukerorganisasjoner og kommunale
råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og andre interesserte.

 

11:45     Lunsj

12:30    Innledende foredrag om universell utforming, akustikk og belysning v/Universell Utforming AS

Stormen bibliotek og konserthus – Et innblikk i prosess, materialvalg og bruk

Byggherre Bodø kommune – Dagfinn Nilsen, prosjektansvarlig

DRDH Architects – David Howarth, director

Brukermedvirkning – Ståle Normann, Nordland fylkeskommunes råd for likestilling av funksjonshemmede

Stormen bibliotek og konserthus – ansattes erfaringer v/Roger Johansen

Guidet befaring med arkitekt/andre medvirkende aktører. Inndeling i to grupper.

Fokus på lys, kontraster, orienterbarhet, veifinning, akustikk

17:00     Spørsmål og avslutning

 

________________________________________________________________________________________

SEMINAR 2 og 3

To parallelle seminarer

– universell utforming ved drift, vedlikehold og rehabilitering

– universell utforming i plan- og byggesaksarbeid

   

Dato:                   Onsdag 31. mai 2017

Sted:                    Scandic Bodø, Sjøgata 23, 8006 Bodø

Målgruppe:       Alle som jobber med forvaltning, drift og vedlikehold, arkitekter, rådgivere,
prosjekt- og prosjekteringsledelse, entreprenører og personer fra råd,
brukerorganisasjoner og andre interesserte.

 

Registrering kl 08:30

Velkommen (Felles) kl 09:00

Introduksjon til temaet universell utforming (Felles)

Thor Arne Jørgensen (Daglig leder, Universell Utforming AS)

Hva er universell utforming?

Eksempler på god universell utforming i bygg og uteområder.

Hva sier FN-konvensjonen og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven om universell utforming?

Hvordan er universell utforming forankret i Plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift?

Norske standarder om universell utforming

 

Hvordan navigerer blinde og personer med nedsatt syn seg i bygg og uteområder? (Felles)

Diana Johnsen (Representant fra Blindeforbundet)

Erfaringer

 

Pause med forfriskninger

________________________________________________________________________________ 

 

OPPDELING I SEMINAR 2 og 3

 

10:30     SEMINAR 2 – Drift, vedlikehold og rehabilitering

 

Drift og vedlikehold av bygg

Stig Wathne (Rådgiver, Stavanger kommune)

Praktiske råd og gode eksempler

Presentasjon av prosjekter

Spørsmål og svar

 

Drift og vedlikehold av uteområder

Jan Tore Lindskog (Prosjektleder, Omsorgsbygg Oslo KF)

Praktiske råd og gode eksempler

Presentasjon av prosjekter

Spørsmål og svar

 

Praktisk tilnærming til forståelse av brukerbehov

Lunsj kl 12:30

Slutt kl 13:15

 

________________________________________________________________________________________

 

10:30    SEMINAR 3 – Plan- og byggesak

 

Universell utforming i kommuneplan, reguleringsplaner og byggesaker

Karen-Anne Noer (Rådgiver, Universell Utforming AS)

Overordnet planlegging

Reguleringsplaner – hvilke krav kan stilles?

Byggesaker

Brukermedvirkning

Eksempler på uteområder som stimulerer til aktivitet

 

Uavhengig kontroll av universell utforming

Ingvild Gutubø Håkonseth (Rådgiver, Universell Utforming AS)

Kommunenes mulighet til å kreve uavhengig kontroll i byggesaker.

Hvorfor uavhengig kontroll av universell utforming?

Erfaringer fra gjennomførte kontroller.

 

Tilsyn med universell utforming i byggesak

Kjetil Brekmo (Leder byggesakstilsyn, Tromsø kommune)

Hvorfor tilsyn av universell utforming i byggeprosjekter?

Bruk av IKT-verktøy og apper i tilsynsarbeidet.

Erfaringer fra gjennomførte tilsyn.

 

Lunsj kl 12:30

 

Verktøykassen

Karen-Anne Noer (Rådgiver, Universell Utforming AS)

Veiledere

Inspirasjon fra ulike kommuners arbeid med universell utforming

 

Praktisk tilnærming til forståelse av brukerbehov

 

Diskusjon, spørsmål og svar

 

Slutt kl 15:00

________________________________________________________________________________________

 

Påmeldingsfrist: 19.05.2017

Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.