Vi søker to nye rådgivere

Lagt ut 10. november 2015

Ønsker du eller noen du kjenner å jobbe hos oss? Nå er muligheten her!


Om oss:

Universell Utforming AS er en kommersiell og ambisiøs kompetansebedrift som leverer
rådgivning innen universell utforming og tilgjengelighet i bygg og uteområder. Våre
kunder er blant annet statlige virksomheter, kommuner, entreprenører og
eiendomsforvaltere. Selskapet ble etablert i 2009 og eies av Norges Handikapforbund,
Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes landsforbund.
Det er stor etterspørsel etter våre tjenester og vi søker nå etter 2 rådgivere (1 fast stilling
og 1 vikariat) til vårt team:

RÅDGIVERE I UNIVERSELL UTFORMING (BYGG OG UTEOMRÅDER)
Sentrale arbeidsoppgaver vil være analyse og kartlegging av universell utforming av bygg
og uteområder, utarbeide handlingsplaner og forslag til tiltak, kvalitetssikring- og
kontroll av planer, generell rådgivning og formidling av kompetanse.

Vi søker fortrinnsvis personer med ingeniørutdannelse med erfaring innen universell
utforming fra stat, kommune eller privat virksomhet. Søkere med annen relevant
utdanning og kompetanse vil også bli vurdert.

Du må ha god kjennskap til norske forskrifter og standarder og et brennende engasjement
for universell utforming. Et godt arbeidsmiljø og god kvalitet på våre leveranser er
avgjørende for videre vekst og utvikling. Våre medarbeidere må derfor være inspirerende
og initiativrike og etterstrebe at alle leveranser har et høyt kvalitetsnivå. Vi leverer
tjenester over hele Norge og noe reisevirksomhet må påregnes.

Vil du jobbe i et spennende fagmiljø innen universell utforming? Kontakt daglig leder Thor
Arne Jørgensen på telefon 90 01 18 14 om du ønsker mer informasjon om selskapet eller
stillingen.

Søknad med CV sendes direkte til selskapet på epost: thorarne@universellutforming.org
eller ordinær post til Universell Utforming AS, Postboks 55 Sentrum, 0101 Oslo. Alle
søknader vurderes fortløpende.

Link til Finn-annonsen: http://www.finn.no/finn/job/fulltime/object?finnkode=67008135&searchclickthrough=true